آپارتمان در گرگان

زمین 250 متری واقع در کارواش گرگان

1,500,000,000تومان

توضیحات

25 متر زمین

220 متر زیر بنا

10 متر بر

مشارکتی بصورت 3 دانگ انجام می شود